isikliku ja tööalase heaolu toetamine

Psühhodraama tutvustus

Psühhodraama kui grupiteraapia loojaks peetakse Rumeenias sündinud Austria-USA psühhiaatrit ja psühhoterapeuti Jacob Levi Moreno´t (1889 – 1974), kes oli küll Sigmund Freudist 30 aastat noorem, kuid tegutses paralleelselt. Moreno olevat ühel kohtumisel teatanud Freudile, et tema alustab sealt, kust Freud lõpetab:

 

Kui Freud  analüüsib inimeste unistusi, siis tema annab neile jälle julguse unistada. Kui Freud analüüsib ja kisub neid nö alasti, siis tema aitab inimestel oma konfliktid välja mängida ning ennast uuesti kokku panna.

 

Psühhodraama on Moreno elutöö katusmõiste, mida võib käsitleda nii meetodi kui ka grupiteraapia ühe vormina. Kuigi teatud mõttes on ajalooliselt Moreno rolli teraapiate kujunemisel alahinnatud, on see grupiteraapia vorm endiselt vägagi elujõuline. Moreno elutööd kandis edasi tema abikaasa Zerka Moreno ning üle maailma tegutsevad erinevad psühhodraama keskused. Keskused asuvad ka meil Eestis nii Tartus kui Tallinnas.

 

Psühhodraama näol on tegemist on laiapõhjalise filosoofilise lähenemisega, mille põhimõisteteks on loovus ja  spontaansus ning põhimõte, et inimene on sotsiaalne olend.

 

Moreno uskus, et inimene saab kõige paremini oma murede ja rõõmudega hakkama, kui tal on olemas kaaslased, kellelt saab kinnitust, et teatud mõttes on inimeste kogemused sarnaselt lohutavad ja rõõmustavad. Kuna me oleme sotsiaalsed olendid, siis grupp kui mikrokosmos on parim võimalik vorm, kus leida endas jõudu, lohutust ja miks mitte ka vastuseid igapäevaelu ja korduvate küsimustega hakkama saamiseks.

 

Lisaks grupiteraapiana on psühhodraama kasutusel nõustamistegevuses. Seda nii grupis kui ka individuaalnõustamistel. Psühhodraama võtteid  kasutatakse ka tööalases nõustamises ehk supervisioonis ja coachingus. Näiteks psühhodraama ühe osana kasutatakse meeskondades grupidünaamikate ja väärtuste uurimisel ning kaardistamisel sotsiomeetria aktiivmeetodeid.

 

Moreno enda sügavam soov ja arenguplaan, mille nimel ta töötas nii praktiku kui teadlasena, oli see, et sotsiomeetria, mis uurib inimestevahelisi suhteid, valikuid ja vabadust ning on grupidünaamikate mõjutamise kunsti, võiks olla täiesti omaette teadusharu. Praeguseks tuntud Gallup oli näiteks Moreno õpilane (allikas Moreno Keskus).